Штраф Держпраці на підставі акту податкової

Штраф Держпраці на підставі акту податкової

Акт перевірки податкової означає і штраф держпраці?

З початку осені Держпраці відновило свою роботу після вимушеної перерви. Новий порядок проведення перевірок визначено Постановою КМУ «Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю» від № 823 від 21.08.2019 р.

Нова постанова дуже схожа на стару, але загалом її можна назвати більш милосердною для бізнесу.

Передусім за те, що звузився перелік порушень, за які накладався штраф. Наразі Держпраці має право накладати штраф не чекаючи усунення порушень виключно за використання праці неоформлених працівників. В інших випадках підприємство має можливість усунути порушення і запобігти штрафу.

Але майже непоміченою залишилася зміна підстав накладення штрафу у випадку виявлення порушення законодавства податковою службою.

В старому Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення було визначено, що штраф накладається на підставі акта документальної виїзної перевірки ДФС. Нова ж редакція значно розширила цю підставу. Тепер підставою призначення штрафу є акт будь-якої перевірки ДПС та її територіальних органів. Тобто, отак непомітно додалися ще камеральні та, найважливіше, фактичні перевірки податкової.

І з перших же днів роботи Держпраці стало активно використовувати свої розширені повноваження. Більше того, вже на початку вересня Держпраці стало нараховувати значні штрафи підприємцям без проведення перевірки та без належного повідомлення про її проведення.

Адже новий Порядок, як і попередня його редакція, значно розширює повноваження інспекторів Держпраці в порівнянні з законом. Так, Порядок передбачає, що штраф може призначатися безпосередньо на підставі акту перевірки податкової служби, в ході якої виявлені порушення законодавства про працю.

Тому наразі Держпраці призначає штраф автоматично, без проведення своєї перевірки та належного попередження підприємства.

Але в таких випадках у підприємців є беззаперечні підстави для скасування штрафів, адже, законом, ст.265 КЗпП України – не передбачено, що штрафи можуть бути накладені Держпраці на підставі акта перевірки ДПС.

Ч.5 ст.265 КЗпП України, передбачає єдину можливість накласти штраф без здійснення заходу державного нагляду (контролю): виключно на підставі рішення суду з чітко визначених підстав.

Тому накладення штрафу Держпраці без складання акту інспекційного відвідування на підставі лише акту перевірки податкової служби є незаконним, і підприємець може ефективно оскаржити його.