Коронавірус як форс-мажор при виконанні зобов’язань

Коронавірус як форс-мажор при виконанні зобов’язань

Друзі, ми переживаємо нелегкі часи, але адвокатська компанія Шерман завжди готова вам допомогти при вирішенні спірних питань.

В період епідемії Коронавірусу багато контрагентів не можуть виконати умови договору (поставки, надання послуг, тощо) з певних причин. Ми вирішили поділитись з вами своїми знаннями, щодо можливої відповідальності за невиконання зобов’язань по цивільно-правовим та господарським договорам.

Як відомо, згідно ст. 617 Цивільного кодексу (далі – ЦК) «Особа, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили». Теж саме нам говорить ст.218 Господарського кодексу (далі – ГК), а саме: «суб’єкт господарювання за порушення господарського зобов’язання несе господарсько-правову відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов’язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов здійснення господарської діяльності».

Що ж таке непереборна сила та чи відноситься вона до поняття форс-мажору?

Насправді, ці поняття є тотожними, просто по причині звичаю ділового обороту, саме форс-мажорні обставини найбільш частіше вказуються в цивільно-правових та господарський договорах. В даному випадку потрібно звернутись до Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні». Чому саме торгово-промислова палата (далі – ТПП), спитаєте ви? А тому, що саме Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини, а в ст.14-1 вищезазначеного закону міститься найбільш повний перелік обставин непереборної сили або форс-мажорних обставин.

Отже, ч.2, ст.14-1 Зкону «Про торгово-промислові палати в Україні» містить великий перелік обставин, що можуть бути віднесені до форс-мажору, але він не є вичерпний. Тому що, по-перше, цей перелік з часом доповнюється відповідними змінами в законі, а по-друге, сторони можуть погодити в договорі будь-які обставити, які є форс-мажорними. Щоправда тут варто звернути увагу на те, що в більшості випадків, під час спору в суді, саме ТПП повинна буде підтвердити ці обставини як такі, що є форс-мажорними, що зазначено в ч.1, ст. 14-1 Закону «Про торгово-промислові палати в Україні»:

Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат.

Такий сертифікат видається протягом 7 днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності за собівартістю. Зверну вашу увагу, що для представників малого підприємництва, сертифікат  ТПП видається безкоштовно.

Так все ж таки, введення карантину відповідає обставинам непереборної сили чи ні?

Нещодавно, 17.03.2020 року Верховна Рада України внесла зміни до ст.14-1  «Про торгово-промислові палати в Україні», в якій доповнила перелік введенням комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України  (далі – КМУ ).

А це означає, що каратнин, введений постановою Кабінету Міністрів №211 від 11.03.2020 року «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу  COVID-19»,  відноситься до переліку ст.14-1 Закону «Про торгово-промислові палати в Україні» й підпадає  під поняття форс-мажорних обставин.

Яких же сфер цивільних відносин та господарської діяльності це може торкнутися?

Це стосується майже всіх цивільно-правових договорів, здебільшого про надання послуг, у випадку порушення яких виконавець звільняється від відповідальності, якщо доведе, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили (ч.1, ст.906 ЦК). А також господарських договорів, згідно ст.218 ГК про яку я вже писав на початку статті.

Але пам’ятайте, ваші дії повинні бути направлені на виконання договору, й лише у разі неможливості виконати свої зобов’язання через обставини форс-мажору з вас знімається відповідальність. Тобто, якщо ви реально мали змогу виконати умови договору, але не виконали лише по причині оголошення в країні карантину, тоді розраховувати на стовідсоткове звільнення від відповідальності ви не можете.

І на останок, хочу сказати вам: пам’ятайте, в якій би ситуації ви б не опинилися, завжди потрібно відноситись один до одного з порозумінням та повагою, тому що ми живемо в правовій та цивілізованій державі.