Дебіторська заборгованість та форс-мажор сьгодні

Дебіторська заборгованість та форс-мажор сьгодні

За останні тижні до нас зверталися клієнти із питаннями щодо можливості стягнення дебіторської заборгованості з контрагентів, які не виконують зобов’язання під час воєнного стану. Непоодинокими є випадки, коли контрагент стверджує, що не може розрахуватися за виконані роботи або отриманий товар через форс-мажорні обставин, під якими мають на увазі війну. Тому ми вирішили детально висвітлити питання обставин непереборної сили в контексті війни.

Що таке форс-мажорні обставини?

Форс-мажорні обставини – обставини непереборної сили, які не можна було заздалегідь передбачити, які знаходяться поза межами розумного контролю сторін цивільної угоди та які перешкоджають її виконанню одною із сторін або обома сторонами. Такі обставини передбачені нормами як міжнародного, так і українського цивільного законодавства як такі, що звільняють від відповідальності за невиконання зобов’язань за угодами. При цьому саме зобов’язання має бути виконане після усунення обставин непереборної сили.

Чи є війна форс-мажором?

Військові дії, які відбуваються наразі в Україні, є, безумовно, обставинами непереборної сили, оскільки учасники цивільних правовідносин дійсно не можуть ніяк на них вплинути. Тому наразі багато українських адвокатів, що захищають інтереси бізнесу, піддаються спокусі використати згаданий вище інститут, як інструмент безпідставного звільнення своїх клієнтів від виконання їх зобов’язань, посилаючись на один тільки той факт, що в Україні наразі йде війна.

З іншого боку, багато підприємців, шокованих подіями, що відбуваються, та які, мають про форс-мажор дуже загальне уявлення, змирилися з думкою, що їх боржники мають право не сплачувати дебіторську заборгованість, щонайменше – до кінця війни. Так, контрагент нашого клієнта з України, якй знаходиться в країні ЄС, відмовився сплачувати кошти за товар, який був поставлений до початку війни. Тобто недобросовісні бізнесмени з України та інших країн намагаються використати війну як привід не сплачувати гроші.

Чи є форс- безумовною індульгенцією від усіх обов’язків?

Історія питання та правова природа «форс-мажору».

Цей інститут з’явився в цивільному праві різних країн світу разом з принципом цивільної відповідальності за вину. Адже цілком природно, що ніхто не може відповідати за події, які він не міг передбачити та на які він не міг вплинути. Для захисту інтересів сторони цивільної угоди, яка потрапила в таку ситуацію, і існує, з незапам’ятних часів, правило, яке звільняє її від відповідальності за невиконання зобов’язання у відповідних правовідносинах.

Але головною умовою звільнення від виконання зобов’язання при форс-мажорі є саме відсутність вини у відповідної сторони, а не сам по собі факт настання певних обставин, які або є загально визнаними як форс мажор, або передбачені як такий сторонами відповідної угоди.

До речі, до останнього часу найбільш вірогідними прикладами форс-мажору в діловому обігу України вважалися не військові дії або природні та техногенні катаклізми, а непередбачувані дії урядів країн, резидентами яких є сторони відповідної угоди, направлені на заборони чинити дії, необхідні для виконання зобов’язання.

Отже, необхідними умовами для звільнення сторони від відповідальності за невиконання зобов’язання за цивільним договором є:

  1. настання форс-мажорної обставини,
  2. неможливість сторін передбачити цю обставину та її вплив на угоду
  3. прямий причинний зв’язок між цією обставиною (обставинами) та неможливістю виконати зобов’язання за відповідною угодою.

Саме цей висновок витікає із ст. 617 Цивільного кодексу України. Вона передбачає, що особа, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося, зокрема, внаслідок випадку або непереборної сили.Аналогічні положення містяться в основоположному акті міжнародного приватного права Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 року. Так стаття 79 цієї конвенції встановлює, що сторона не несе відповідальності за невиконання будь-якого із своїх зобов’язань, якщо доведе, що воно було викликане перешкодою поза її контролем і що від неї нерозумно було очікувати прийняття до уваги цієї перешкоди під час укладення договору або уникнення чи подолання цієї перешкоди чи її наслідків.

Сумні реалії українського сьогодення.

Варто відзначити, що форс-мажорними обставинами є не сам факт війни, а наявність обставин, які є наслідками воєнних дій. Безумовно, війна та її наслідки підпадають під визначення форс-мажору та мають ознаки, які ми визначили у переліку вище.

Отже війна та її наслідки можуть давати можливість для звільнення від санкцій за невиконання обов’язків по договорам, але тільки у разі, коли вони мали вплив на сторону угоди. Наприклад, призив особи на військову службу, пошкодження майна внаслідок воєнних дій, руйнування внаслідок таких дій шляхів, засобів зв’язку, знищення товарів та інше.

При цьому, як вже йшлося вище, наявність вказаних вище обставин та згаданий вище причинний зв’язок мають бути доведені. Збір і підготовка доказів потребують системних юридичних знань та є невід’ємною частиною роботою адвокатів. А тактика і методи доказування – тема для окремих статей та наукових праць. Тому ми не будемо деталізувати ці питання у зараз, а зазначимо таке. В разі відсутності документів, що підтверджують вказані події, вони можуть підтверджуватися іншими доказами, зокрема, довідкою Торгово-промислової палати України, яка є установою, уповноваженими на підтвердження факту форс-мажору.

В усіх інших випадках правових підстав для звільнення особи від виконання цивільних (господарських) зобов’язань немає, і це мають мати на увазі усі, кого це стосується, незважаючи на умови воєнного стану, який об’явлений наразі  в Україні.

Що робити, якщо контрагент безпідставно посилаються на війну та не виконує зобов’язання?

Єдиним юридично-дієвим інструментом захисту своїх прав у такій ситуації є судовий захист. Війна значно ускладнила здійснення судочинства, проте суди продовжують працювати.

Узагальнена стратегія позивача має ґрунтуватися на доведенні того, що війна не спричинила неможливість відповідача виконати обов’язки. Детальні поради можливо надати лише вивчивши кожний конкретний кейс окремо.

 


Заповніть форму та запишіться на безоплатну консультацію.

Політика конфіденційності